TRIẾT LÝ

Đối với trẻ nhỏ, học tập là 1 niềm vui!

Đặc biệt trẻ nhỏ thích học hơn là ăn hay chơi.
Cha mẹ – người lớn chúng ta có thể dạy bé bất cứ điều gì mà chúng ta muốn.
Những dữ kiện đó cần được diễn đạt một cách rõ ràng, xác thực; cùng với 1 tình yêu thương và niềm hứng khởi – và các dữ kiện là nền tảng của sự hiểu biết.
Bởi thế cha mẹ chính là người thầy đầu tiên và tốt nhất của con trẻ.