Thảo luận hợp tác tại trụ sở GD Baby – Singapore

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GKS

Vào tháng 2/2013 ban giám đốc và đội ngũ chuyên gia giáo dục sớm của GKS đã có mặt tại trụ sở của GD Baby tại Singapore – đại diện của viện IAHP Hoa Kỳ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tại đây ông Nguyễn Thành Trung – tổng giám đốc công ty GKS đã có những thảo luận với ông Lawrence Lee – giám đốc viện IAHP Hoa Kỳ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương những nội dung quan trọng liên quan tới việc chuyển giao và đại diện cho viện IAHP Hoa Kỳ tại Việt Nam cho GKS. Hai bên đã đạt được những thoả thuận hợp tác quan trọng, là tiền đề cho việc ký kết chuyển giao trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Trung – tổng giám đốc công ty GKS trao với ông Lawrence Lee – giám đốc viện IAHP Hoa Kỳ

khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về việc hợp tác

Cũng tại trụ sở của GD Baby, ban giám đốc cùng đội ngũ chuyên gia GKS đã có buổi gặp gỡ với giám đốc viện IAHP Hoa Kỳ, bà Janet Doman – phu nhân giáo sư Glenn Doman.

 

Ban giám đốc và đội ngũ chuyên gia của GKS cũng đã chụp hình lưu niệm với bà Janet Doman và ông Lawrence Lee