TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 

TẦM NHÌN:

Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, GKS phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, có uy tín và vị thế trong khu vực; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ chất lượng góp phần phát triển toàn diện con người Việt.

 

 

SỨ MỆNH:

Vì một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú có nền tảng thể lực tốt, trí tuệ vượt trội, có kỹ năng và nhân cách tốt, tự tin trên con đường hội nhập toàn cầu.