Nghiên cứu Phát triển

Tư vấn - đầu tư - nghiên cứu

Với mục tiêu tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục trẻ em GKS luôn đầu tư mạnh vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển.

GKS đã nhiều lần thành công trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm, thiết kế nội dung ngày càng phù hợp hơn với xu hướng phát triển cũng như con người Việt Nam. Để đạt được những điều đó GKS đã hợp tác với nhiều đơn vị khác nhau trong và ngoài lĩnh vực để triển khai như:

– Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD

– Viettelprinting – đơn vị trực thuộc công ty Viettelimex, thành viên của tập đoàn Viễn Thông Quân Đội

– NXB ĐHQG Hà Nội

– NXB Mỹ Thuật

– NXB Thanh Niên

– NXB Thông tin và truyền thông