Đầu Tư Giáo Dục

Tư vấn - đầu tư - nghiên cứu

Với chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, GKS hiểu rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong độ tuổi mầm non mà theo giáo dục sớm gọi là thời kỳ vàng. Chính vì thế GKS đã đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống trường mầm non Những Thủ Lĩnh Nhí (LLK – Litte Leaders Kindergarten).

Tại LLK, công ty GKS triển khai đưa giáo dục sớm với chương trình thẻ học Glenn Doman và chương trình phát triển thể lực Kids’gym vào như một hoạt động không thể tách rời, dặc biệt quan trọng song song với các chương trình học truyền thống khác.

Cho đến nay LLK đã có 3 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, luôn nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh với những ý kiến phản hồi tích cực.

Tháng 12/2017 LLK được đài truyền hình Việt Nam – VTV1 đến thực hiện phóng sự đưa tin về các hoạt động của trường.

Mục tiêu trong tương lai GKS xây dựng LLK trở thành một hệ thống trường liên cấp đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của các bậc phụ huynh cũng như khẳng định sự phát triển bền vững của GKS

Giờ học trải nghiệm của các con 

Giờ học thẻ Glenn Doman 

VTV1 – Vì tầm vóc Việt thực hiện phóng sự tại trường LLK