GKS

Your Baby Is A Genius!

More

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN GKS

Trải qua hơn 4 năm thành lập, đến nay GKS luôn tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực Giáo Dục Sớm. Hãy cùng điểm ngược lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành GKS